Site Collection’ın ReadOnly Mode da Kalması

PS C:\Users\Volkan> $Admin = new-object Microsoft.SharePoint.Administration.SPS
iteAdministration(‘http://volkandal.com’)
PS C:\Users\Volkan> $Admin.ClearMaintenanceMode()
PS C:\Users\Volkan> $site.MaintenanceMode
True

Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda problem ortadan kalkacaktır.

Leave a Reply